VIKTIGA ORD

KRÄNKNING
• Kränkning är en handling som gör att en annan person känner sig ledsen, sårad och mindre värd.
• Kränkning kan ske bla genom ord, text, rykten, våld och utfrysning
• Kränkning är EN handling, men att kränka någon flera gånger blir mobbning.
• Att kränka någon är elakt och dumt och är nästan alltid olagligt.

MOBBNING – Upprepade kränkningar och trakasserier mot en eller flera personer.

TRAKASSERIER – Nedvärderande handling mot en eller flera personer på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

RASISM – Orättvis behandling på grund av att de har en viss hudfärg, kommer från ett visst land eller tillhör en viss folkgrupp.

DISKRIMINERING – Orättvis behandling på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

HERO – Någon som vågar agera mot orättvisor (tex att se till mobbning inte sker). Är omtyckt och en förebild för andra.

GOD FÖREBILD – Är någon som man ser upp till och lär sig någonting av. En person som du känner igen dig själv i och som gör bra saker som du också skulle kunna göra.

CIVILKURAGE – Att aktivt ta ställning i vardagen och säga ifrån när du ser och hör något som du tycker är fel.

EMPATI – Förmågan att uppleva och förstå andras känslor.

RESPEKT – Att visa respekt för någon visar att du bryr dig om någons känslor och välmående.

GRUPPTRYCK – Den effekt gruppen har på en persons beteende.

RYKTE
• Ett rykte kan vara gott eller dåligt
• Ett rykte är något man hör, men man vet inte om det är sant
• Ett rykte förändras ju mer det sprids